Het risico van een variabele rentevoet

Als u een hypothecaire lening aangaat, dan kan u meestal kiezen tussen een vaste rentevoet of een variabele rentevoet. En het lijkt een gemakkelijke keuze : een variabele rentevoet is lager en u betaalt dus minder interesten …
Maar vergis u niet. Het is inderdaad zo dat de rentevoet van een lening met variabele rentevoet lager is dan van een lening met vaste rentevoet. Maar daar is uiteraard een reden voor…

Bij een lening met vaste rentevoet bent u zeker van het maandelijks bedrag dat u moet terugbetalen. Zelfs als de internationale rentes stijgen, en geld voor de banken dus duurder wordt, zal de kostprijs (de rentevoet) van uw lening niet worden aangepast. Het totale risico wordt dus gedragen door de kredietverstrekker.

Variabele rentevoet

Bij een lening met een variabele rentevoet ligt het anders. Als de internationale rentes veranderen, zal de rentevoet van uw lening worden aangepast, zowel naar beneden toe als naar boven toe. Het kan dus zijn dat de rentes gedurende de looptijd van uw lening sterk stijgen en daardoor de rentevoet van uw lening zal stijgen. De rentevoet van een lening met variabele rentevoet kan zo stijgen tot een niveau boven een vaste rentevoet. Het risico van de kredietverlener is dus beperkter, waardoor de initiële rentevoet laag kan worden gehouden.
Aan de andere kant kan de kost van uw lening ook dalen als de internationale rentes dalen.

Als u een lening met een variabele rentevoet aangaat, wees er dan dus bewust van dat de kostprijs van uw lening in de toekomst kan stijgen. Uw financiële draagkracht zal dan dus groot genoeg moeten zijn.

Dus vaste rentevoet = minder risico, variabele rentevoet = meer risico

Het risico van een variabele rentevoet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top