Bestaat de woonbonus nog?

Vorig jaar heerste er heel wat verwarring of de woonbonus al dan niet nog zou bestaan in 2014. Uiteindelijk heeft de regering beslist dat dit systeem van hypotheekrenteaftrek nog minstens tot 2015 blijft behouden.

De woonbonus laat toe dat zowel kapitaalaflossingen, interesten en de SSV van het netto belastbaar inkomen kunnen worden afgetrokken, in 2013 tot een maximaal bedrag van 2.280 euro.

Het netto voordeel hangt af van de hoogste belastingschijf waarin men valt. In de schijf van 50% zal het netto voordeel van de woonbonus dus maximum 1.140 euro bedragen. Vanaf 1 januari is er een vast tarief van 45%.

Welke zijn de voorwaarden om van de woonbonus te kunnen genieten?

Enkel geldig voor een eerste woning
Een hypothecaire lening met een looptijd van minimum 10 jaar
De lening moet worden afgesloten bij een financiële instelling uit de Europese Economische Ruimte

Zijn er alternatieven voor de woonbonus?

Op termijn, wanneer de gewesten verantwoordelijk worden voor de woonbonus (vanaf 1 juli 2014), zouden er een aantal alternatieven kunnen komen voor de woonbonus :

-Hervorming van de woonfiscaliteit met lagere registratierechten
-Een BTW-verlaging op nieuwbouw
-Steun voor de private huurmarkt

Bestaat de woonbonus nog?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top